Officieel kwaliteitslabel voor gendergelijkwaardigheid

Meer info

Officieel kwaliteitslabel

Véronique Bockstal – Female Founders UCLL

Luister hier naar de podcast met Véronique Bockstal

Had je 1 miljoen, wat zou jij dan doen?

Véronique en ik kennen elkaar helaas pas twee jaar. Het gebeurt wel vaker dat wanneer je een zelfde missie voor ogen hebt, je elkaar uiteindelijk ontmoet. In onze missie spelen vrouwen een belangrijke rol. Vanuit XKwadraat is dat om vrouwen meer zichtbaarheid te geven en gendergelijkwaardigheid op de werkvloer aan te moedigen en te implementeren. Bij Véronique is dat de drive om ondernemende vrouwen die de kaap van 100 à 150.000 euro omzet bereikt hebben en hun omzet naar 1 miljoen willen brengen, te begeleiden. Ze doet dat via het  Female Founders Acceleratorprogramma i.s.m. UCLL of via haar eigen bedrijf outgrow als het over een-op-een begeleidingen gaat.

Voor deze podcast gaan we inzoomen op het boek dat Véronique aan het schrijven is. Laten we eerst even terugblikken naar het begin.

Gelukkig heb je dan een broer

Véronique is een telg uit een ondernemersnest. Voor haar heeft de microbe die ondernemerschap heet er dan waarschijnlijk ook altijd ingezeten. Een nine-to-five mentaliteit was het gezin en de familie vreemd.
“Ik herinner me dat ik als tiener met mijn jongste broer, die ook een ondernemer is ‘geworden’, handelsvertegenwoordiger speelde,” begint Véronique aan haar verhaal. “Met onze aktetas vol prullaria reisden we heen en weer naar elkaars kamer. We maakten offertes en facturen die we kopieerden van wat mijn ouders in hun zaak gebruikten.”

Als adolescent verzamelde en las ze ondernemersverhalen die ze thuis in tijdschriften vond. Vooral de verhalen van Vlaamse, Belgische ondernemers die hun weg hadden gevonden naar het buitenland triggerden haar het meest.
Haar moeder had evenwel andere plannen en vond het voor Véronique veiliger om een voor een corporate carrière te gaan.

Tien jaar lang probeerde ze zich in en aan te passen aan het bedrijfsleven, maar de frustraties die daarmee gepaard gingen, beslisten er uiteindelijk anders over.

Pseudo-ondernemer

Het was eerder toevallig dat Véronique de kans kreeg om de job die ze op dat ogenblik uitoefende op zelfstandige basis verder te zetten: “Ik kocht mijn vrijheid door niet meer op de payroll te gaan staan, maar op het einde van de maand een factuur te sturen voor mijn prestaties in marketing en communicatie.” Voor haar de eerste stappen in wat ze zelf “pseudo-ondernemerschap” noemt.

De echte sprong kwam later

Véronique bleef al die jaren ondernemersverhalen verzamelen. Starten vanuit een idee of een passie en daar een bedrijf rond uitbouwen, boeide haar enorm.

In 2012 werd ze zelf geconfronteerd met een voedselintolerantie waardoor ze gluten- en lactosevrij moest gaan eten. Haar ontgoocheling over wat ze in de rekken vond, zette haar aan om enkele jaren later een groothandel rond gezonde en lekkere allergenenvrije voeding op te starten.
“Dat was een life altering experience,” gaat Véronique lachend verder. “Ik heb me vaak afgevraagd ‘where the hell did I put my brain’ om te denken dat ik ondernemer ben. Ik had het gevoel dat niets werkte en niets lukte. Uiteraard is dat niet waar, maar als first time entrepreneur stoot je natuurlijk op dingen die je nooit eerder tegenkwam. Je kijkt rond, je zoekt hulp, je zoekt handvaten. Je hebt het gevoel van telkens de verkeerde beslissingen te nemen.”

Aan ervaring ontbrak het nochtans niet. Véronique had zich voorbereid met een financieel plan, een plan van aanpak, een marktonderzoek. Allemaal volgens het boekje. Alleen bleek het lastigste stuk het terrein verkennen en verkocht krijgen wat je wil verkopen.

Gedurende een jaar zocht Véronique naar de juiste klanten in de juiste marktsegmenten en bracht die in kaart. Hoewel het vanaf dat moment allemaal wat sneller en beter ging, was het voor haar co-founder onvoldoende om in het verhaal te blijven zitten.

Na het zakelijk afscheid verkocht Véronique haar eerste bedrijf aan een van de geïnteresseerde kopers die zich eerder hadden aangediend.

Een nieuwe weg

Véronique gaat verder. “Er wachtte een nieuwe beslissing. Ga ik terug naar de corporate wereld? Maar daarvan wist ik dat het niet meer zou lukken. Terug opstarten als ondernemer vond ik niet evident omdat ik ondertussen ook de 50 – nog zeer jong (lacht) – voorbij was. Ik probeerde me aan te sluiten bij een andere start-up, wat helaas niet lukte.”

Tijdens haar start-up traject was haar wel wat opgevallen. Het leek alsof de mannelijke ondernemers onmiddellijk voor alles klaar waren: fundraising, aanwerving, verkoop, productontwikkeling. Véronique kreeg het gevoel alsof dit bij hen allemaal lukte. Althans, dat was de perceptie. Bij de vrouwelijke ondernemers zag ze meer twijfel over elke stap die werd gezet.

Véronique wou weten of dit enkel een Vlaams gegeven was, vanuit onze gekende bescheidenheid, dan wel een ruimer, zelfs globaal gegeven. Ze kwam al snel tot de ontdekking dat onderneemsters overal ter wereld met dezelfde issues worstelden. “Dan ben ik met het idee beginnen spelen om onderneemsters te begeleiden,” gaat Véronique verder. “Maar hoe? Wat ga ik doen?”

Acceleratorprogramma

Ze stootte op enkele acceleratorprogramma’s in het buitenland die haar op het idee brachten om hier een eigen programma op te starten. En Véronique gaat verder: “Dat kwam UCLL ter ore en José Tummers, mijn mentor binnen onderzoek, bood me aan om dit samen met hen op te zetten. De eerste editie startte in september 2019. Ik wou een programma dat, hoewel gericht op vrouwelijke ondernemers, net hetzelfde zou zijn mochten we mannelijke ondernemers in een groeitraject begeleiden.” Voor Véronique is het duidelijk. Ondernemen en talent voor ondernemen is genderneutraal. Er zijn wat andere aandachtspunten, maar de thema’s die moeten worden aangepakt, zijn voor iedereen dezelfde.

“Uit de eerste editie heb ik zelf heel wat geleerd,” vertelt Véronique. “Mindset, iets wat ik eerder onder de ‘fluffy’ noemer had geplaatst, had ik onderschat. Het is belangrijk dat je jezelf op dat groeipad zet, als founder en bedrijfsleidster.

Elke founder en elk bedrijf zijn uniek, maar je botst vaak tegen dezelfde dingen aan in het ondernemerschap, en dat vormt een belangrijk onderdeel van het programma.”

En dan kwam er het boek

Op Véronique haar bucketlijst prijkte reeds geruime tijd ‘het schrijven van een boek’. Schrijven, journalist worden, was één van haar jeugddromen. Maar zoals dat met jeugddromen en bucketlists gaat, blijven die kriebelen zolang je er geen invulling aan geeft. En zoals het met alles is: alles wat je niet plant, of daadwerkelijk mee aan de slag gaat, blijft een droom.

Het waren de niet-deelneemsters aan het Female Founders Acceleratorporgramma die de doorslag gaven.  Véronique kreeg iets te vaak te horen dat het niet altijd haalbaar was om praktische redenen zoals tijd, opvang van de kinderen, enz. … om deel te nemen. Er kwam de vraag of er geen alternatief was om toch toegang te krijgen tot de inhoud van het programma. Die vraag zette haar aan het denken en schrijven.
Veronique vervolgt: “Het boek kan gebruikt worden door diegenen die het programma volgen als naslagwerk, of helpt diegenen die het programma niet volgen om zelf aan de slag te gaan met de tips en tricks die het boek zal aanreiken.”

UCLL begeleidde de zoektocht naar en onderhandeling met een uitgever. En dat leidde uiteraard naar een deadline voor het inleveren van het manuscript en de publicatie. Samen met José (Tummers) werd er een planning afgesproken voor een wekelijkse update over de vorderingen. “Ik had al heel wat uitstelgedrag vertoont en de eerste afspraken met José werkten ook niet,” gaat Véronique lachend verder. “En dan heb ik op een gegeven moment – you need to practice what you preach – tijd geblokkeerd in mijn agenda. Eén dag in de week, op vrijdag, schrijf ik.”

De uitdaging

Voor Véronique komt het er nu op neer om een bevattelijk verhaal te brengen. Een ‘handboek’ dat je kan gebruiken op het moment dat je het ook effectief nodig hebt.

Daarbij houdt ze vooral voor ogen wat ze zelf nodig vond op het moment dat ze aan haar onderneming wou bouwen: “De eerste 8 tot 14 maanden van je bedrijf zijn pure chaos. Had ik toen iemand gehad die me zei van je kan de dingen misschien zus of zo aanpakken, was het stuk makkelijker geweest. Bv zoiets als delegeren. Je denkt dat je het zelf allemaal het beste kan. In het boek wil ik uitleggen op welke manier je het kan aanpakken om een aantal dingen uit handen te geven.”

Groeien tot een omzet van 1.000.000

Wanneer je nu straks het boek gaat lezen, betekent het niet onmiddellijk dat je omzet ook gelijk van 100.000 naar 1.000.000 wordt gebracht: “Ik zeg tegen onderneemsters, jij doet het! Er zijn heel wat mensen, die je heel wat zaken kunnen aanbrengen, maar jij moet het doen. Niemand gaat het in jouw plaats doen.”

Je omzet laten groeien naar 1.000.000 kan je echt niet alleen. Je hebt mensen nodig, mensen die mee gaan helpen om die kar te trekken en dat betekent delegeren. Je hebt middelen nodig want koken kost geld. Dat haal je bij betalende klanten, banken, investeerders.

Groeien vraagt planning, dat komt er niet van vandaag op morgen: “Het boek helpt je met die planning. Het gaat niet zozeer om het cijfer van 1.000.000, het gaat er om dat je de dingen anders gaat aanpakken dan in de begindagen.”

De wens om een bestseller te schrijven

Véronique schrijft niet alleen graag over het verruimen van je kennis. Ze heeft in haar leven ook haar persoonlijke kennis vergroot door veel te lezen. Het magische boek over hoe je nu een bestseller schrijft, was dan weer iets dat ze nog niet las, maar ook iets waar ze niet bewust naar gezocht heeft.

Ze vond wel een boek dat voor haar een leuke leidraad is geworden, geschreven door Marc Buelens: “In zijn boek haalt hij een aantal stressoren weg. Hij haalt aan dat je geen perfect boek hoeft te schrijven. Je schrijft geen naslagwerk, maar wel het boek dat je graag zelf had gelezen op het moment dat je het nodig had.”

Véronique kreeg ook een leuke tip van Sabine Rosseel van The Nutshell die haar Joanne Penn van The Creative Penn deed opmerken. Penn geeft heel wat tips rond het schrijven zelf maar ook rond het promoten van je boek.

Het promoten van een boek

 Wanneer jouw boek zijn weg naar de lezer moet vinden, is het promoten ervan minstens zo belangrijk als het schrijven op zich. Je dient ervoor te zorgen dat van de 60.000 Nederlandstalige titels die er jaarlijks op de markt worden gebracht, jouw boek wordt uitgehaald.

Hoe pak je nu best die verkoop aan? Op welke manier ga je tewerk? Schrijf je het en zet je het dan in de markt, of ga je verder en schrijf je afgeleide stukken van bepaalde onderwerpen waar je dieper op ingaat?

Naast het geschreven boek, bestaat er ook de mogelijkheid om een luisterboek uit te geven. Met een podcastreeks kan je dieper op bepaalde thema’s ingaan. De mogelijkheden om uiteindelijk tot die bestseller te komen zijn legio. Zeker omdat er naast het Nederlands nog zoveel andere talen zijn waarin het boek kan worden vertaald.

 Het doel van de begeleiding en het boek

“Het grootste compliment dat ik kan krijgen, is: Véronique, je hebt dingen in gang gezet.”

Daar is het haar om te doen. Dingen in beweging zetten door inzichten aan te reiken waarmee de deelneemsters aan het programma of de lezer verder kan in haar of zijn groeitraject. De ambitie van onderneemsters om hun bedrijf te schalen naar die omzet van 1.000.000 mee vorm helpen geven, plannen, structureren … Uiteraard gebeurt dat in kleine stappen en zeker niet overnight.

Voor Véronique zijn onderneemsters en ondernemers de motor van de economie. Want zonder hen ís er geen economie en vooral geen werkgelegenheid. Uiteindelijk is die groei naar 1.000.000 euro enkel mogelijk wanneer je jezelf omringt met mensen die samen met jou je bedrijf, de economie en de tewerkstelling vooruit helpen.

Deel dit artikel

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.