Officieel kwaliteitslabel voor gendergelijkwaardigheid

Meer info

Officieel kwaliteitslabel

Geert Motmans

Luister hier naar de volledige podcast met Geert Motmans. 

Motmans & Partners is in Limburg een begrip wanneer je spreekt over het matchen van de juiste mensen met het juiste bedrijf. De ambities van dit HR-bedrijf beperken zich niet tot onze provinciegrenzen. Human Resources laat zich ook niet inperken. De nieuwe generatie Y zoals Geert Motmans, afgevaardigd bestuurder van Motmans en Partners, ze noemt, staat open voor alles en als kantoor dien je je aan te passen aan zowel de noden van je vragende partij als die van de medewerker.  

Omdat het belangrijk is dat je kort bij je mensen staat, opereren ze naast Hasselt vanuit Lommel, Herentals, Antwerpen, Diegem en over de landgrens in Eindhoven.

Waarom de keuze voor HR?

Geert heeft 55 jaar op de teller staan. Geboren in Rijkel (Borgloon), een dorpje in het hart van Haspengouw, waar hij de schuur en de stallen van zijn ouderlijke boerderij ombouwde tot een plek waar hij nu ’s avonds tot rust komt.

Wanneer je opgroeit in een Haspengouws dorp, speelt het sociale aspect van jeugdverenigingen en sportclubs een belangrijke rol in je leven. Net zoals de mening van de plaatselijke pastoor, die Geert in een sociaal maatschappelijke rol zag. “Ik studeerde dan ook maatschappelijke werk, maar begreep voor mezelf al snel dat ik me niet echt thuis voelde in louter het maatschappelijke aspect. Daarom koos ik voor HR. Dat was een studiekeuzes die mij meteen triggerde en het vormt nog steeds de rode draad in mijn loopbaan.”

Niet lang zoeken.

Geert zijn diploma was geen dag oud toen hij startte als stafmedewerker van de personeelsdirecteur van UZ Gasthuisberg in Leuven, waar hij ook zijn stage liep. Toch voelde hij dat het niet helemaal zijn ding was: “Ik merkte al snel dat ik niet het type was om in zo’n grote, logge organisatie met verschillende levels – letterlijk en figuurlijk – te werken.” Via zijn stagebegeleider vernam hij dat er bij de firma Kumpen in Hasselt een vacature was. Niet helemaal passend in zijn profiel gezien de weinige ervaring en de jonge leeftijd, maar hij ging ervoor. Het is daar dat Geert zijn vak onder de knie kreeg: “Ik denk dat ik pas op het moment dat me de job werd toegezegd, bewust werd van de challenge waarvoor ik stond. Vijfhonderd mensen, 5 of 6 paritaire comités, geen sociaal secretariaat, alle lonen in eigen beheer, sociale zekerheid uitrekenen… Ik heb ontzettend veel geleerd en het was voor mij een tijd waar ik grotendeels gevormd ben als mens.”

De volgende stap

Wanneer Geert spreekt over zijn periode bij de firma Kumpen is dat met enorm veel respect: “Elke dag reed ik met plezier naar mijn werk. Ik kreeg alle kansen en zat al na een jaar mee aan de directietafel. Ik voelde me een lid van de familie op alle vlakken, zowel binnen het bedrijf, als privé.” Mee aan tafel kunnen zitten met de directie, geeft je een overzicht van de visie en dat heb je nodig om binnen HR de juiste stappen te kunnen zetten in het groeiproces: “Je vormt de brug naar de werkvloer en vertaalt de beslissingen en de visie van het bedrijf die er genomen worden om op lange termijn tot bepaalde resultaten te komen.”

Geert breidde zijn netwerk in Limburg stevig uit, o.a. als secretaris van de personeelschefs bij VOKA en als voorzitter van de personeelsdirecteurs bij VKW. Zo leerde hij de toenmalige COO van Hudson kennen: “Het kriebelde zodanig om nieuwe kennis te vergaren, dat ik besloot na 11 jaar om afscheid te nemen van Kumpen. Echt geen makkelijke beslissing, maar ik was nog jong en wou persoonlijk blijven groeien.”

“Je vormt de brug naar de werkvloer en vertaalt de beslissingen”

Zelf opstarten

In vijf jaar tijd zette hij Hudson Limburg en Antwerpen verder op de kaart. Dat zorgde na één jaar al voor een zitje in het nationaal directiecomité.

“Op dat moment besefte ik dat ik de kennis en het netwerk had om mij als ondernemer te vestigen.” Geert stapte naar Van Havermaet in Hasselt met de vraag om een financieel plan te maken rond zijn beslissing. Daar zag men onmiddellijk de opportuniteit van een match tussen hun core business en de plannen die Geert had op het vlak van HR. De start van een nieuwe onderneming was een feit: Motmans – Van Havermaet.

Geert vervolgt: “Van Havermaet was een financiële partner. Er bestond binnen hun groep geen HR. Dat gaf mij de mogelijkheid om met een blanco blad het verhaal uit te tekenen.”

Twee weken na de start kwam Liesbeth Vandenrijt erbij: “We zijn als tandem gestart en zijn nog  steeds heel erg complementair.”

In 2014 merkten Geert en Liesbeth dat de financiële wereld en die van HR toch sterk verschillend waren en besloten ze in alle vriendschap afscheid te nemen. “Omdat de naam Motmans toen al bekend in de oren klonk werd er gekozen voor de naam Motmans & Partners,” gaat Geert verder. In januari 2015 was de splitsing een feit. En dat bleek achteraf geen foute beslissing te zijn, want in vijf jaar tijd groeide het aantal medewerkers van 10 naar 30 mensen en het aantal kantoren van 1 naar 6. Geert gaat verder: “3 jaar geleden is Erik Colemonts erbij gekomen als vennoot. Als concullega gingen Erik en ik jaarlijks een terrasje doen om bij te praten en om onze problemen en dingen waar we vaak tegen aanliepen te bespreken. Omdat de klik er was en onze visies zo vaak gelijkliepen, besloot Erik om de overstap te maken. Met hem erbij vormen we nu een sterk trio waarbij een heel goede synergie de basis vormt. En we kunnen beroep doen op een supersterk team!”

Omgaan met generaties binnen een bedrijf

De fascinatie van Geert voor de generatieleer ontstond door de woorden die elke generatie uitspreekt, maar die reeds teruggevonden werden op grafschriften van 3.000 jaar v.C.: “De jeugd van vandaag is toch niet meer wat het geweest is.” Ondernemers vinden vaak dat de jeugd niet OK is. Ze zijn mondiger geworden, ze stellen veel dingen in vraag omdat… hun ouders hen dat geleerd hebben! Vandaar de naam generation Y (why-waarom nvdr). “Maar” gaat Geert verder, “we mogen niet vergeten dat in 2025, 75% van ons arbeidsmarkt, wereldwijd, uit die generation Y zal bestaan. We hebben onze kinderen opgevoed om niets als vanzelfsprekend aan te nemen. Om de waarom-vraag te stellen. We kunnen nu niet verwachten als werkgevers dat ze daarmee zullen stoppen.” Geert is ervan overtuigd dat net diversiteit – en dat niet alleen in leeftijd, maar ook in etnische afkomst, religie en uiteraard gender – de grootste troeven voor een bedrijf zijn. “Deze generatie zoekt meer evenwicht, werken om te leven en niet leven om te werken. Voor hen dient er een betere balans te zijn tussen werk en privé, tijd voor je partner, je gezin, hobby’s. Dat is niet slechter of beter. Het is een evolutie die je niet kan tegenhouden en waar je als werkgever dient mee om te gaan. Wat niet betekent dat we aan alles moeten toegeven. Maar de jeugd is best nog wel ambitieus. En we gaan hun talent nodig hebben!”

“Deze generatie zoekt meer evenwicht, werken om te leven en niet leven om te werken.”

Omzetten in je eigen bedrijf

Je kan vandaag – voor zover als mogelijk – je medewerkers de ruimte geven om het nine to five principe achterwege te laten. En dat is iets waar men bij Motmans en Partners ook rekening mee houdt. “Beide partners gaan vandaag uit werken en voeden ook samen de kinderen op. Dan dien je ruimer te denken dan te vragen aan je medewerkers om stipt om 8 uur te starten tot 5.” Soms kan het niet anders, maar het kan wel in meer gevallen dan we in eerste instantie denken. Bij Motmans en Partners wordt er vooral gekeken naar de output van hun mensen.

“We willen bij Motmans en Partners zeker inspelen op de jongeren,” vertelt Geert. “Bij de opstart van het bedrijf werd er eerst gezocht naar plus dertigers. We dienden in onze opstartfase rekening te houden met onze geloofwaardigheid. Een assessment afgenomen door een jong afgestudeerde voor een management functie van iemand van 45 jaar, komt helaas niet altijd geloofwaardig over. Ongeacht het talent van die persoon die er voor je zit. Er werd wel over gewaakt dat er ook geen omgekeerde piramide ontstond, want dat werkt niet meer in een groeiproces.”

Nadat ze met 10 waren, werden ook meer jongeren aangetrokken en dat bracht een frisse wind binnen het bedrijf. Volgens Geert leer je van hun andere aanpak, hun andere dynamiek, de manier waarop ze de dingen zien. Het is net door het samenbrengen van die twee generaties met elk hun eigen inzichten en hen op een gelijkwaardig manier te behandelen, dat je business gaat groeien.

Teamspirit in crisistijd

Geert geeft toe dat het best wel wat van jezelf vraagt, wanneer je team in een crisissituatie terechtkomt. Belangrijk is dat je jezelf eerst de tijd geeft om alles door te laten sijpelen. Dan lig je als ondernemer al eens wakker over de gevolgen die een onzichtbare vijand met zich meebrengt. “Durf als leider toegeven dat je ook niet op alles onmiddellijk een antwoord hebt. Dat je het even zelf niet weet,” gaat hij verder. “Communiceer dat tegenover je medewerkers, maar communiceer gelijktijdig ook hoop. Laat de kans niet bestaan dat er indianenverhalen ontstaan omdat je je medewerkers in het ongewisse laat.” Geert is ervan overtuigd dat transparantie key is. Het zoeken naar solidaire oplossingen waarin je medewerkers zich kunnen vinden, zonder zich persoonlijk benadeeld te voelen, is de evenwichtsoefening waar je dan voor komt te staan.

Tijdens Corona werden bij Motmans & Partners momenten uitgezocht om virtueel samen te komen: “We hadden wekelijks onze virtuele koffie en iedereen kreeg de kans om zijn persoonlijk verhaal te vertellen. Van onze kant hadden wij dan de gelegenheid om hen te vertellen hoe we ons probeerden te wapenen tegen de moeilijke tijden waar we doorheen moesten.”

Maar na een tijdje was ook dat niet voldoende en van zodra het opnieuw mocht, werden de medewerkers gevraagd om weer van op kantoor te werken, uiteraard met inachtneming van alle nodige maatregelen. De eerste aarzelingen maakten al snel plaats voor de happiness om mekaar terug live te ontmoeten!

“Durf als leider toegeven dat je ook niet op alles onmiddellijk een antwoord hebt. Dat je het even zelf niet weet.”

Wat betekent gendergelijkwaardigheid voor jou?

Voor Geert is het zelf niet ethisch dat we gelijkwaardigheid in vraag stellen en toch is hij er zich van bewust dat het geen evidentie is. Belangrijk daarin is dat je ervoor zorgt dat het niet op een feministenclubje lijkt die voor gelijkwaardigheid wil opkomen vanuit een underdog positie. “Belangrijk is dat je in de boodschap zorgt dat je de positieve impact van gendergelijkwaardigheid belicht. Ook hier op kantoor – waar ik ooit begon met 10 vrouwen en mezelf – merken we de complementariteit van de samenwerking tussen mannen en vrouwen. Focus in je communicatie sterker over de mogelijkheden die een samenwerking tussen de genders creëert. Haal de zogenaamde bedreigingen weg.”

Volgens Geert dienen we meer en meer af te stappen van de rollenpatronen die ons door de eeuwen zijn opgelegd. “Dat er helemaal uit krijgen, gaat niet op één generatie lukken. Glijdende werkuren kan zeker een oplossing bieden. Ook voor mannen, want waarom zouden zij niet diegenen kunnen zijn die de kinderen naar de opvang brengen en dan tussen half 9 en 9 op kantoor verschijnen?”.

Ook daar blijkt een evenwichtsoefening niet altijd voor de hand liggend. De receptie van een bedrijf dient nu eenmaal bemand te worden van 9 tot 5. En in een productieketen dient iedereen die er een schakel vormt zijn plek tijdens vooropgestelde uren in te nemen. “Communiceer aan je medewerkers waarom een aantal dingen wel of niet kunnen. Op elke plek volledige gelijkheid geven in het uitoefenen van je job is helaas niet mogelijk. Communiceer, leg uit, maar wees vooral consequent in je beslissingen.”

“Waarom zouden mannen niet diegenen kunnen zijn die de kinderen naar de opvang brengen en dan tussen half 9 en 9 op kantoor verschijnen?”

Zelf je hoofd leegmaken

Voor Geert een moeilijke oefening. Zijn hoofd is zelden of nooit helemaal leeg. Zelfs wanneer hij niet met zijn job bezig is, blijven de ideeën door zijn hoofd gonzen. Wanneer hij thuiskomt, probeert hij een half uurtje zijn hoofd leeg te maken door bv de krant te lezen. Hoewel ook dat niet altijd evident is: “Mijn echtgenote werkt veel van thuis uit en na een dag van stilte en zonder iemand te zien, wil zij uiteraard ook graag haar verhaal kwijt. Ook daar helpen goeie afspraken om dat evenwicht te vinden.” (lacht).

Voor Geert werkt de rit naar huis al voor een stukje, of een goede wandeling, maar tijd óver hebben staat niet onmiddellijk in zijn agenda. Bovendien wordt hij binnen een paar maanden opnieuw papa, van een dochter. (En dan zal er sowieso niet veel tijd overblijven nvdr).

Geert heeft 2 zonen van 24 en 21 uit zijn eerste huwelijk. Daan en Toon, 2 jongens waar hij enorm trots op is, maar hij kijkt ook uit naar die nieuwe ervaring in zijn leven. Het vaderschap is hem zeker niet vreemd: “de mama van mijn zonen was nachtverpleegster waardoor ze overdag sliep. Op die momenten was ik fulltime papa en dat heeft de band met mijn jongens zeker sterker gemaakt.”

Kinderdroom en Bucketlist

Naast de liefde voor zijn job heeft Geert blijkbaar nog een liefde: koken. “Een dag koken voor gasten, is voor mij een dag mindfulness. Nadenken over wat ik zal klaarmaken, de inkopen doen en dan uren bezig zijn om de gerechten klaar te maken. Daar word ik gelukkig van.” (lacht)

Zijn job was dan misschien niet onmiddellijk zijn kinderdroom, maar geeft hem nu wel heel erg veel voldoening. Het zien groeien van mensen waar hij mee samenwerkt. Dat is de drive die ervoor zorgt dat hij er elke dag opnieuw voor de 100% voor gaat.

Reizen is nog zo’n passie van hem: “Andere culturen ontdekken, the smell of the place ervaren, maar ook dat draait weer om mensen. Mensen zijn toch de rode draad in mijn leven.”

Maar helemaal op nummer 1 van zijn Bucketlist is zo lang mogelijk gezond blijven: “Ik wil nog zoveel mogelijk tijd met mijn jongere vrouw doorbrengen, samen met mijn 3 kinderen en zorgen dat mijn dochter niet het gevoel krijgt dat ze met bompa op stap is (lacht), maar een papa die jong van hart en geest blijft.”

Interview met Geert Motmans, zaakvoerder van Motmans & Partners.

Geert is getrouwd met Nele Seys. Hij heeft 2 zonen Daan (24) en Toon (21) en wordt in november 2020 vader van een dochtertje.

“Mensen zijn toch de rode draad in mijn leven.”
Deel dit artikel

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.