Carla Lynen

Als ondernemersdochter werd Carla Lynen al snel bijgebracht dat je door hard werken status kon verwerven. Maar niemand vertelde haar hoe om te gaan met conflicten binnen een familiebedrijf. Nu heeft Carla Lynen daar haar job van gemaakt als ondernemersadviseur in haar eigen bedrijf Return.

Mijn ultieme doel? Ondernemers terug zin geven in ondernemen.

“Ik heb zo’n 20 jaar samengewerkt met familieleden, tot mijn vader plots stierf,” steek Carla Lynen van wal. “Toen heb ik ervaren dat familiewaarden vreemde bochten kunnen maken. Ik besloot om mijn eigen weg te gaan en runde 14 jaar mijn eigen bedrijf. Veel klanten waren familiebedrijven en regelmatig werd ik geconfronteerd met herkenbare problemen en noden. Miscommunicatie en eenzaamheid aan de top waren voor mij herkenbare factoren.”

Iets willen betekenen voor de ondernemer kreeg uiteindelijk de bovenhand, dus richtte Carla Lynen Return op. “Ik ben nu de sparringpartner die overdrachten en communicatie vergemakkelijkt en de brug vormt tussen oude en nieuwe generaties in familiebedrijven. Vanuit mijn eigen ervaring kan ik me goed verplaatsen in hun gedachtegang en weet ik wat ondernemen soms zo moeilijk maar ook zo boeiend maakt.”

“Ik voel dat er bij ondernemers soms een taboe heerst rond overdrachten. Maar communicatie is en blijft het sleutelwoord. Binnen familiebedrijven, maar ook voor ondernemers met medevennoten die geen familie zijn of ondernemers die alleen aan de top staan. Ook voor hen wil ik een klankbord zijn. Iemand waar ze in alle discretie hun kwetsbaarheid mogen tonen, met voldoende ruimte en respect voor eigenwaarde,” verduidelijkt Carla Lynen

“Mijn ultieme doel is om ondernemers terug zin te geven in ondernemen,” zegt Carla Lynen vastberaden. “Hoe? Door oplossingen aan te reiken die het voortbestaan van het bedrijf kunnen bestendigen, die het bedrijf gezond houden en doen groeien. Maar daarvoor moet je durven praten, en durven loslaten. Doe je dat, dan kan je weer genieten van je werk.”

Download artikel
Deel dit artikel