Officieel kwaliteitslabel voor gendergelijkwaardigheid

Meer info

Officieel kwaliteitslabel

VINCI Energies

Duurzaam ondernemen binnen VINCI Energies

Nog al te vaak wordt duurzaam ondernemen enkel gelinkt aan het milieu. Vrijwel elke organisatie voelt zich ondertussen wel verantwoordelijk om een steentje bij te dragen aan een betere planeet. Zo ook VINCI Energies.

Maar voor ons gaat duurzaam ondernemen veel breder. Voor ons betekent zorg dragen voor ons bedrijf ook zorg dragen voor onze medewerkers en de maatschappij. Wij geloven in allround prestaties, die verder gaan dan enkel economische en financiële resultaten. Wij zetten ons in om op een milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde manier te ondernemen.
Onze focus ligt dan ook sterk op Mensen, Milieu en Maatschappij.

We zijn ervan overtuigd dat we met deze ingesteldheid ons bedrijf toekomstbestendig maken.

Mensen 

Onze werknemers vormen de basis van ons succes. Dankzij hun talenten en vaardigheden kan VINCI Energies zijn doelen bereiken. Het is onze ambitie om een werkomgeving te creëren waar iedereen zijn of haar talenten volledig kan ontplooien door een management gebaseerd op vertrouwen, solidariteit, ondernemerschap, verantwoordelijkheid en autonomie. Ons beleid is erop gericht om ieders vaardigheden verder te ontwikkelen en de carrièreperspectieven in de groep te bevorderen. Concreet bieden we onze werknemers opleidingen, integratieprogramma’s en verschillende doorgroeimogelijkheden. We beschikken over een brede waaier aan opleidingsmogelijkheden via onze eigen VINCI Energies Academy om onze medewerkers te helpen hun technische en algemene vaardigheden verder te ontwikkelen.

We zetten ook sterk in op diversiteit, want we zijn ervan overtuigd dat ondernemingen met een goed uitgebouwd diversiteitsbeleid op allerlei vlakken een voorsprong nemen: de werknemers zijn gelukkiger, de resultaten zijn beter en er is meer instroom van kandidaten.

Wij zijn een spiegel van onze diverse maatschappij. Het is ook een integraal onderdeel van onze Corporate Social Responsibility. En dat gaat breed: geslacht, leeftijd, nationaliteit, afkomst, religie… Zo stellen we bij VINCI Energies in België bijvoorbeeld maar liefst 41 nationaliteiten te werk.

In alles wat wij ondernemen is respectvol handelen een vereiste.
Wij verwachten van al onze medewerkers onberispelijk gedrag dat is gebaseerd op de integriteit, de loyaliteit, het respect voor de waardigheid en de individuele rechten van de werknemers. Hiervoor hebben we een aantal gedragsregels vastgelegd in onze Ethische Code. Deze regels zijn ook van toepassing op onze samenwerking met leveranciers en onderaannemers.

De veiligheid van onze medewerkers is onze absolute topprioriteit. We streven naar een Safety Excellence-cultuur in al onze Business Units. De betrokkenheid van alle medewerkers is van essentieel belang om de werkplek veiliger te maken en om samen te werken aan de veiligheidscultuur.

Zo focussen we al enkele jaren op het Look-Warn-Share-principe: Vóór onze medewerkers een taak starten moeten zij de werkomgeving ‘scannen’ en de mogelijke risico’s inschatten (Look). Wanneer zij gevaarlijke situaties detecteren dienen zij de collega’s te verwittigen en de nodige acties te ondernemen om de gevaarlijke situatie te controleren (Warn). Vervolgens wordt melding gemaakt van de gevaarlijke situatie via onze Safety Up app en maakt deze deel uit van onze toolboxmeetings waarbij iedereen geïnformeerd wordt over de mogelijke risico’s om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen (Share).

Om een betere bewustwording bij alle werknemers te bevorderen, een breder debat aan te moedigen en veiligheids- en gezondheidsproblemen op het werk aan te pakken, organiseren we jaarlijks ook een “Safety Week“. Een week lang vormen al onze medewerkers in onze kantoren en op al onze werven kleine groepen om dit gemeenschappelijke thema te bespreken.

Veiligheid is een taak van iedereen. Enkel samen kunnen we zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Op het vlak van arbeidsveiligheid dienen onze medewerkers dan ook geen enkel compromis te aanvaarden, niet van klanten, niet van collega’s en niet van de hiërarchie.

Wij weigeren ervan uit te gaan dat arbeidsongevallen en beroepsziekten onvermijdelijk zijn.
Wij zijn er vast van overtuigd dat elk ongeval kan worden voorkomen en dat we allemaal een rol te spelen hebben.

Milieu 

Voor, en samen met, onze klanten zoeken wij passende en praktische oplossingen als antwoord op de klimaatverandering en zetten we ons in om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd onze klanten te ondersteunen bij de energietransitie.

Onze groep heeft van het milieu een strategische prioriteit gemaakt in een poging om de klimaatsituatie aan te pakken.

Wij hebben ons ertoe verbonden om onze uitstoot van broeikasgassen tussen 2018 en 2030 met 40% te verminderen door onszelf precieze doelstellingen op te leggen. Wij nemen concrete stappen om onze milieuvoetafdruk te verkleinen door bijvoorbeeld het gebruik van alternatieve brandstoffen en hernieuwbare energie, het vergroenen van ons wagenpark en het uitvoeren van energie-audits in onze gebouwen.

Bovenop het realiseren van onze eigen vooropgestelde milieuambities ondersteunen we ook onze klanten door hen te adviseren bij hun energie-efficiëntieprojecten en hen passende oplossingen aan te bieden, zodat ook zij hun doelstellingen kunnen bereiken.

Maatschappij 

Het past bij onze manier van denken en doen om ook oog te hebben voor de samenleving waarin we leven. Solidariteit is een van onze kernwaarden.

Via ons Fonds VINCI ondersteunen we organisaties met een sociaal en maatschappelijk doel op vlak van samen leven en toegang tot de arbeidsmarkt niet alleen financieel, maar we stimuleren onze medewerkers ook om zich in de vorm van een peter/meterschap in te zetten voor deze organisaties. Dit kan door hun professionele competenties ter beschikking te stellen, zogenaamd competentiemecenaat. Tijdens de gezondheidscrisis van Covid-19 heeft het Fonds VINCI ook een vitale rol gespeeld bij de ondersteuning van ziekenhuizen, de gezondheidszorg, de sociale sector en het onderwijs.

VINCI Energies heeft ook een sport- en liefdadigheidspartnerschap ondertekend met de zeilboot Initiatives-Cœur. Het doel van het project, dat in 2012 samen met Mécénat Chirurgie Cardiaque werd opgestart, is het redden van kinderen die met hartafwijkingen worden geboren en die in hun thuisland niet kunnen worden geopereerd. Dankzij Initiatives-Coeur konden in de afgelopen vijf jaar 314 kinderen worden geopereerd.

Naast het Fonds VINCI en het project met Initiatives-Cœur zetten verschillende medewerkers zich in om de toegang van kinderen tot onderwijs en gezondheidszorg te verbeteren. Zo hebben we bv. geld gegeven voor muziekinstrumenten om muziek te brengen in het leven van kinderen uit kansarme milieus in België en ondersteunen we tal van lokale initiatieven.

SAMEN BOUWEN WE AAN EEN DUURZAME WERELD

Deel dit artikel

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.