Officieel kwaliteitslabel voor gendergelijkwaardigheid

Meer info

Officieel kwaliteitslabel

Cultures of Connection: samenwerken op het hoogste niveau 

Cultures of Connectionsamenwerken op het hoogste niveau 

De voorbije maanden is online samenwerken een wezenlijk deel geworden van het Nieuwe Normaal. Het is het voorlopige sluitstuk van een decennium waarin we meer dan ooit online connecteerdenTegelijk zijn we nog nooit zo gedisconnecteerd geweest als vandaag. Tijd om werk te maken van een Culture of Connection, een cultuur waarin we dankzij versterkte verbindingen op het hoogste niveau samenwerken.  

Als mens hebben we anderen nodig om ons gemotiveerd te voelen en goed te functioneren. Dat geldt zeker op de werkvloer, zoals blijkt uit het wetenschappelijke onderzoek van Deci en Ryan. In hun Zelfdeterminatietheorie definieerden zij ‘relationele verbondenheid’ als een van de drie universele psychologische basisbehoeften  

Relationele verbondenheid is onze menselijke nood aan diepgaande interpersoonlijke contacten. Hier wringt echter tegenwoordig het schoentje. We kennen elkaars online personas en offline jobtitels wel, maar praten nog nauwelijks met de mens van vlees en bloed daar achter. Hierdoor zijn we minder geneigd om ons te engageren en plaatsen we sneller eigen gewin vóór het collectieve. Kortom: het staat goede samenwerking in de weg. Een Culture of Connection biedt hier in organisaties een duurzame, toekomstgerichte oplossing voor. 

Cultuur draait om afspraken  

Voor ik hier verder op ingawil ik even het woord ‘cultuur’ ontdoen van haar ‘fluffiness’. Een cultuur is in wezen niets anders dan het resultaat van de onderling gemaakte afspraken in een groep. Vaak zijn die afspraken onuitgesproken of onduidelijk waardoor heel wat groepen een mijnenveld zijn. 
Cultuurafspraken opleggen is echter als water in je handen proberen te houden: onmogelijk. Het maken en veranderen van die afspraken is een intentie die je samen vorm geeft.  

Floreren met een Culture of Connection 

Een Culture of Connection draait om de wil om op een gezonde, proactieve en constructieve manier om te gaan met de verbindingen die we ervaren met de organisatie, het team en onszelf (1)Via basisafspraken (2) en structuurelementen (3) wordt deze intentie omgezet in gedrag (4), hierin gestimuleerd door mensen die het voortouw nemen (5). 

Met deze 5 bouwstenen zorg je dat de organisatie floreert vanuit de medewerkers en leiders. Je creëert er een omgeving mee waarin elk individu kan groeien naar haar/zijn volle potentieel. Een omgeving die ook stimuleert opositiever, productiever, meer betrokken, eerlijker, constructiever, creatiever en innovatiever aanwezig te zijn.  

Purpose (‘waarom doen we wat we doen’)
De purpose van een Culture of Connection is om de organisatie en haar mensen beter te maken door die mensen op een gezonde, proactieve en constructieve manier te verbinden met de organisatie, het team en zichzelf. 

Je kan deze purpose niet opleggen. Het begint met het bewust zetten van de intentie om ze te creëren. Van daaruit ga je het gesprek stimuleren waarbij het ook gaat om de purpose van de organisatie en om die van de individuele medewerkers. Het is immers het raakvlak van deze twee dat de Culture of Connection maakt of kraakt

Afspraken: 
In een Culture of Connection zijn er 5 basisafspraken waar iedereen mee dient in te stemmen

a.We willen duidelijk zijn over de reden waarom we doen wat we doen (de purpose).
b.We willen (opr)echt met elkaar omgaan om als groep samen te kunnen zijn en functioneren.
c.We willen met onze volle aandacht bij elkaar en wat we doen, zijn.
d.We willen respectvol en vriendelijk met elkaar omgaan zodat we ook op moeilijke momenten met elkaar in verbinding kunnen
blijven.
e.We willen een omgeving creëren waarin we onze eigen mogelijkheden, creativiteit en talenten kunnen en durven inzetten. 

De focus ligt op het ‘willen’, niet op ‘moeten’. Deze afspraken zijn een continue oefening met vallen en opstaan. Wanneer ze een verplichting worden waarbij missers worden afgestraft, dan gaan we ons afschermen en wordt verbinden veel moeilijker.
 

Structuur:

Via vaste structuurmomenten trainen we het diepgaand verbinden met onszelf en elkaar. Een voorbeeld van zo’n structuurmoment is een ‘check-in’ bij het begin van de dag of van een meeting. Hierbij vertelt iedereen in 1 zin hoe hij/zij erbij zit en wat hij/zij wil bereiken die dag, die meeting. Een ander voorbeeld zijn maandelijkse teambijeenkomsten waarin wordt teruggeblikt op de samenwerking van de voorbije periode. 
 

Daden: 
Een Culture of Connection dient te leven in alles wat er binnen het bedrijf gebeurt, van omgang met elkaar tot omgang met klanten. Door deze daden zo concreet mogelijk in groep te bespreken, zorg je er voor dat iedereen dezelfde visie deelt. Een mooie, verbindende aanpak hierbij is om mensen wekelijks een voorbeeld te laten geven van concreet gedrag van een collega dat volgens hen een toonbeeld is van een Culture of Connection. 

 Verbindend leiderschap: 
De voorbeeldfunctie van de leider staat ook in een Culture of Connection buiten elke discussie. Leiders dienen gezamenlijk en individueel het voorbeeld te zijn in hun gedrag en manier van leiden. Als je bewust met de 4 voorgaande bouwstenen experimenteert binnen het leiderschapsteam, dan zal dat vrij snel spontaan gebeuren. 

 

Wil je meer weten over hoe je rond een Culture of Connection kan werken in jouw organisatie? Bestel dan het gratis e-book. Met vragen mag je me steeds contacteren. 

Auteur: Jochen Bessemans, founder Shots of Ginger, e-mail jochen@shotsofginger.comwww.shotsofginger.com. LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jochenbessemans/  

Deel dit artikel

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.